top of page

Rea Barbara

Magamról

IMG_5111-Edit_highresfile.jpg

Magyarországon születtem, és nőttem fel azonban a gimnáziumi és egyetemi éveim alatt volt lehetőségem Olaszországban és az USA-ban is élni. Az alapképzést követően Dublinban folytattam tanulmányaim. A külföldön szerzett tapasztalataim következtében szívesen dolgozom olyan cross-kulturális problémákkal, amelyek a külföldre költözéssel, be-, és visszailleszkedéssel, a kapcsolatok megszakadásával, új barátságok kialakításával vannak összefüggésben.

Legfőbb célom a klienseimmel folytatott munkámban egy biztonságos, elfogadó, diszkrét környezet kialakítása. Pszichológusként rendszer- és személyközpontú szemléletem érvényesül elsősorban, amelynek fókuszában a kapcsolati mintázatok feltárása áll. Mindemellett integratív, humanisztikus és pozitív pszichológiai, mindfulness és játékterápiás elemeket is alkalmazok igénytől függően.

A következő problémákkal, élethelyzetekkel fordulhatnak hozzám: szorongás, depresszió, alacsony önértékelés, kapcsolati problémák, emmigrációval és beilleszkedéssel kapcsolatás problémák, kihívások. Tapasztalatom van gyermek és szülői tanácsadásban, illetve támogtást tudok nyújtani kihívásteli viselkedés (“challenging behavior”) és autizmus témakörben.

Szakmai hátteremről

Pszichológia alap (BSc) diplomámat 2011-ben szereztem meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia szakának nappali tagozatán. A diplomám megszerzése után Dublinba költöztem, ahol a Trinity College Dublinban végeztem el a mesterképzésemet (MPhil) Pszichoanalitikus tanulmányokból.  Ezt követően Gyermek és serdülő tanácsadást és pszichoterápiát, Kognitív viselkedésterápiát tanultam a dublini PCI College-ban illetve Sport pszichológiát a Dublin Business School-ban. Képzéseim közé tartozik továbbá a Gordon tréning illetve a Pszichometriai teszthasználat, amelyet a Kingston College-ban végeztem.  A párokkal való munkámban a Gottman tréning első szintjének elvégzése áll segítségemre. 2017-ben szereztem meg a Tanácsadó szakpszichológusi diplomámat, pár és család szakirányon az ELTE-n, Budapesten. 2021-ben végeztem a UCD Msc in Systemic psychotherapy szakát illetve képződtem a Brainspotting 1-es és 2-es szintjén. 

Tags
ágjaim

 Psychology Society Ireland 
Division of Counseling Psychology
Chartered member 

Family Therapy Association of Ireland 
Fully qualified member

Irish Council for Psychotherapy
Fully qualified member

2021 - present

2015 - 

CSALÁDTERAPEUTA

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS, tanácsadó szakpszichológusként, párkapcsolati és család specializációval. 

2013 - 

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS- 2013 óta dolgozom szupervízió alatt egy tanácsadó központban. Munkám során felnőttekkel és gyerekekkel is egyaránt foglalkozom.   

2012 - 

JÁTÉKTERÁPIA- Két évet töltöttem el egy helyi általános iskolában gyakornokként, ahol játékterápiával, illetve tanácsadással foglalkoztam. Jelenleg a magán praxisomban foglalkozom gyermekekkel és serdülőkel.

2008 - 2011

PSZICHOLÓGUSI ASSZISZTENS- Otthonápolás és Hospice ellátásban segítettem a szakpszichológus munkáját.

KUTATÁSOK

2008 – 2011

Szegedi Kognitív Neurológiai és Neuropszichológiai Kutató és Diagnosztikai Csoport, Szeged

Kutatási téma: Egészséges és demens idős személyek munkamemóriájának és implicit tanulásának összehasonlítása

A TDK hallgatói tevékenységem alatt az enyhe kognitív zavar és a demencia kórképekhez társuló kognitív hanyatlásokat kutattam. Különös tekintettel az időskort érintő implicit tanulásbeli, munkamemóriabeli és végrehajtó funkcióbeli romlásokra. Kutatói tevékenység gyakorlására is lehetőségem nyílt, mind az elméleti, mind a gyakorlati lebonyolításban részt vettem. Továbbá hazai és nemzetközi konferenciákon is képviseltem a kutatócsoportot.

2008 - 2010

Pszichológia Intézet, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Kutatási téma: Színek kategorizációját és azok hatását viszgáltam a N170-es amplitúdra EEG használatával

A TDK hallgatói tevékenységem alatt a színek kategorizációját és azok hatását viszgáltam a N170-es amplitúdra EEG használatával. A kutatási folyamat elméleti és gyakorlati részében is alkalmam volt tapasztalatot szerezni. Eredméyeinket pedig hazai és nemzetközi konferenciákon ismertettem. 

2008 - 2009

Pszichiátriai Osztály, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Kutatási téma: Affektív státusz és a megküzdési mintázatok alkoholfüggőség hátterében

A TDK hallgatói tevékenységem alatt az affektív státusz és a megküzdési mintázatok közötti összefüggéseket vizsgáltam az alkoholfüggőség hátterében. Részt vettem jelen vizsgálat elméleti kereteinek kialakításban, továbbá gyakorlatba történő átültetésében. Alkalmam nyílt hazai konferenciákon számot adni eredményeinkről.

PUBLIKÁCIÓK

Szatlóczki, G., Rea, B., Janacsek, K., & Nemeth, D. (2012). Implicit sequence learning and working memory in dementia. In: Németh, D., Harsányi, Sz. G. &Janacsek, K. (Eds.). Szegedipszichológiaitanulmányok (Psychology Researches Szeged), pp. 33-46, JGYTF Kiadó, Szeged. 


Kurgyis E., Rea B.& Dr. Csifcsak G. (2010). The effects of colors on the human N170 event-related potential during visual discrimination of normal and noisy stimuli. International Journal of Psychophysiology, 2010, 77(3):335 


Szatlóczki, G., Rea, B., Janacsek, K., Pákáski, M., Kálmán, J., & Németh, D. (2011). Munkamemóriaés implicit tanulásfeltérképezéseidőskorban. Magyar PszichiátriaiTársaság XVI. Vándorgyűlése (Hungarian Psychiatry Association Conference), Sopron, 2011. január 26-29. 

bottom of page